𝔇𝔢 𝔑𝔞𝔞𝔪

Home

V oordat we de geschiedenis van de naam Roeleveld binnen stappen eerst even een belangrijk feit.

In 1811 voert Napoleon de burgerlijke stand in en ieder is vanaf dat moment verplicht zich met een achternaam te laten registreren. De belangrijkste motivatie van Napoleon was, het makkelijker kunnen innen van belastingen. Nadat Napoleon in 1814 werd verdreven bleef in Nederland de burgerlijke stand bestaan.

Onze Roeleveld tak heeft al veel eerder, vanaf Jacob Abrahamsen Roervelt (generatie II, ~1640) en vaste achternaam. Wat betreft de Scheveningse tak vertellen de oudste gevonden documenten ons over deze Jacob Abrahamsen Roervelt (1640) en over zijn broers Antonie NN (1632) en Isaak NN (1630). Van Jacob Abrahamsen Roervelt, de stamvader van de stamboom op deze website, hebben we een kopie van de doopakte. Ook van Antonie hebben we een kopie van de doopakte maar zijn achternaam wordt niet genoemd, wel zijn vader Abraham Krijns wordt genoemd, echter ook zonder achternaam. Van Isaak hebben we verder nog niks.

In die tijd, toen achternamen nog niet verplicht waren, werden meerdere voornamen gebruikt. De laatste voornaam, zoals die van onze stamvader Jacob Abrahamsen Roervelt, is vaak een vernoeming naar de vader. Het klinkt dus aannemelijk dat Abraham Krijns de vader is van Jacob, Antonie en Isaak en daar op doorbordurend dat de voornaam van hun grootvader Krijn(e) zou kunnen zijn. Van Jacob Abrahamsen Roervelt is meer bekend, hij is gedoopt en getrouwd in 's-Gravenhage en de namen van zijn kinderen zijn ook bekend.
Persoonskaart van Jacob Abrahamsen Roervelt (II) .

Roervelt - Roerevelt - Roelevelt - Roeleveld

Waar Jacob Abrahamsen nog de achternaam Roervelt draagt, wordt in de officiële documenten de achternaam van de vier zonen met Roerevelt aangetekend. Eén van zijn zonen, Abraham Jacobse Roerevelt, krijgt maar liefst negentien kinderen waarvan vier met de achternaam Roerevelt, drie met Roelevelt en elf met de achternaam Roeleveld. De verwarring gaat in de generatie daarna ook nog door maar de tak waar ik van ben afgeleid, namelijk Crijn Abrahams Roeleveld 1699 blijft daarna consequent de achternaam Roeleveld.
Persoonskaart van Crijn Abrahams Roeleveld (IV) .

Volgens informatie van het Meertens instituut bedroeg ten tijde van de volkstelling in 1947 het aantal naamdragers Roeleveld in totaal 780 personen. De namen Roervelt en Roerevelt en Roelevelt kwamen toen niet meer voor.


In 2007 waren het aantal naamdragers 1299 De verdeling van de naamdragers Roeleveld zie je op de volgende kaart:


E volutie in de naam Roeleveld

Stamreeks tak 1, de volgende tabel geeft de exacte schrijfwijze van de voor- en achternaam naam genoemd in de verschillende aktes.

Leefde
Van-Tot
Doopakte Trouwakte Overlijdsakte
1881-1931 Bastiaan
Roeleveld
Bastiaan
Roeleveld
Bastiaan
Roeleveld
1849-1917 Pieter
Roeleveld
Pieter
Roeleveld
Pieter
Roeleveld
1822-1855 Pieter
Roelevelt
Pieter
Roelevelt
Pieter
Roelevelt
1785-1792 nakijken Krijn
Roeleveld
Krijn
Roeleveld
1759-1792 Arij
Roeleveld
Arie Krijntz
Roeleveld
Arie
Roelleveld
1722-1805 Krijn Krijn Krijne
Roelevelt
Krijn Wouterz
Roeleveld
1699-1722 Krijn geen Krijn Abraham??
1674-1739 geen Abraham Jacobz
Roerevelt
Abraham Ja....
Roeleveld
1640-16.. Jacob Abrah?
geen geen
~1610-16.. geen geen geen

Herkomst Abraham Krijns,

Van deze Abraham Krijns (de stamvader?, geboren ~1610 ) is in de Haagsche archieven verder nog niks gevonden. Het is mogelijk/aannemelijk dat Abraham Kryns ergens tussen 1610 en 1630 naar Den Haag is gekomen om zich hier te vestigen.
Persoonskaart van Abraham Krijns (I) .

Het zou niet correct zijn om zonder voldoende bewijzen aan te nemen dat Abraham Krijns uit Duitsland komt. Maar speculeren mag altijd en daarom een aantal feitjes die de herkomst die richting in duwen. Een aanwijzing hiervoor is de handtekening van Abraham Jacobse Roerevelt (III). Abraham schrijft de 2 r's van Roerevelt in het oud-Duitse schrift, die lijkt op onze W. Hier een scan van zijn handtekening, rond de 17e eeuw.Persoonskaart van Abraham Jacobse Roerevelt (III) .

Een andere aanwijzing is dat het huwelijk van achterkleinkinderen van onze stamvader soms in de Hoogduitse gereformeerde gemeente werd gesloten waarbij er ook personen uit Duisburg en Keulen aanwezig waren. Bij de doop van een achterkleinkind van onze stamvader was iemand van Duitse afkomst als getuige aanwezig.
Hier twee voorbeelden:

 • Het zeventiende kind van Abraham Jacobse Roerevelt, zoon Abraham Roerevelt(1719-1748), trouwde op 13 juni 1739 in de Hoogduitse Evangelische kerk te Den Haag met Jannetje van Harlingen.
 • Ook de kleindochter van Abraham Jacobse Roerevelt, Willemijntje Roerevelt (vijfde en laatste kind van zijn zoon Abraham Roerevelt) trouwde in deze Duitse kerk. Dit huwelijk werd in het kerkelijk register als volgt beschreven:
  Pieter Tieleman Gerard Pistoor j.m. geboren te Duisburg aan de Roer, met Willemina Roerevelt j.d. geboren en 'beijde wonende alhier', 21 juni 1778.
  j.m.=jong ongehuwde man en j.d.=jong ongehuwde dochter
  Het echtpaar Pistoor - Roerevelt is later naar Duisburg verhuisd. Uit de doopregisters van de Salvatorkirche te Duisburg blijkt dat hun zoon Abraham daar op 23 augustus 1780 gedoopt is. Willemijntje werd daar ingeschreven als Wilhemina Ruhrfeld. Hieronder het gedeelte uit het doopregister van de Salvatorkirche te Duisburg (Duitsland) van 23 augustus 1780

Utrechtse tak.

Een andere aanwijzing die in de richting van Duitsland wijst komt van een stamboom uit de omgeving Utrecht. Alleen is het helaas nog niet gelukt om de Utrechtse en Scheveningse stamboom met elkaar te koppelen.
Als informatiebron van deze Utrechtse stamboom wordt in de papieren nalatenschap van Teunis Cornelis Roeleveld een Juan Roeleveld genoemd.

Wat is bij ons bekend over deze Utrechtse tak?
Allereerst de naam Hector Jacobssoen van ROERVELT, geboren rond 1525 te Utrecht.
Hector Jacobssoen was lid van de Duitse Orde. In het archief van de Duitse Orde in Utrecht komt een zegel van hem voor (zie afbeelding) gedateerd 03-juni-1572.
De beschrijving van deze zegel is als volgt:

Het Wapen is golvend doorsneden, boven een scheepsroer en gewende traliehelm met wrong. Het scheepsroer tussen twee olifantstrompen.
Randschrift tekst is /.S.[HECTO]R.VAN.ROERVELT./
Zegelaar: Roervelt, Hector Jacobssoen van
Materiaal: Was,
Vorm: Rond
Kleur: Groen, Diameter 37mm
Deze zegel kwam voor op de eigendomsbewijzen van het huis de hoern op de Springweg bij de Duitse Huis te Utrecht (3 juni 1572).

Van Hector Jacobssoen van ROERVELT zijn drie kinderen bekend.

 1. Jacobi (Jacob) de Roervelt trouwt met Sophie de Ischelvelt. Zijn geboorte datum is onbekend ook is onbekend hoe oud hij is geworden. Sophie overlijdt op 20 november 1603. Een melding van haar overlijden is te vinden in het boek van de Utrechts Klokkenluiders Gilde.

  obito et funere = overleden en begraven
  ixoris = echtgenoot
  Martinus = naam van de klok in de Domtoren
  bistd = 2xluiden
  6 fl. = De rekening voor het luiden bedroeg 6 florijn.

  Jacob de Roervelt hertrouwt op 07-juni-1606 met Clementia van der Capelle (akte 711.85 Utrecht CIV trouwen 1585-1656). Haar vader heet Gillis van der Capelle.

  Onbekend is wanneer Clementia overlijdt maar Jacob hertrouwt wederom op 21-april-1610 met Meynsgen van der Capelle. Waarschijnlijk is dat de zus van Clementia want haar vader heet ook Gillis van der Capelle (akte 711.85 Utrecht CIV trouwen 1585-1656).

  Jacob de Roervelt overlijdt op 21 maart 1612 te IJsselstein en wordt in Utrecht begraven.

 2. Hendrik (Henrici of Henrick) Hectorssoen van ROERVELT is geboren rond 1550 en op 04-06-1597 trouwt met Hillichgen van Assenroy.
  Trouwakte: archief gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen, toegangsnr 711, inventarisnr 85 en paginanr. 56.
  Henrici overlijdt op 20 april 1958 te Utrecht. Een melding van haar overlijden is te vinden in het boek van de Utrechts Klokkenluiders Gilde.

  super obito = sterven/overleden
  Maria = naam van de klok in de Domtoren
  semel = 1xluiden
  4 fl. = De rekening voor het luiden bedroeg 4 florijn.

 3. Catharina de ROERVELT is op 3 december 1607 te Utrecht overleden en begraven.

Wat opvalt is dat de familie rond die tijd niet onbemiddeld was en ook verschillende vooraanstaande functies had, zoals schout (burgemeester) van Vlissingen. De familie bezat aanzienlijke hoeveelheden grond en waren lid van de Duitse Orde, wat de familie een gerespecteerde status gaf. Er zou dus meer over deze voorvaderen te vinden moeten zijn!

Tenslotte een schematische samenvatting van alles wat net is besproken


-einde-

Note 1: In de papieren nalatenschap van mijn vader (Teunis Cornelis) wordt als schrijfwijze voor onze stamvader zowel Abraham Krijns als Abraham Kryne gehanteerd. Op deze website wordt voorlopig Abraham Krijns aangehouden.