𝔖𝔱𝔯𝔲𝔦𝔫𝔢𝔫 𝔡𝔬𝔬𝔯 𝔥𝔢𝔱 𝔳𝔢𝔯𝔩𝔢𝔡𝔢𝔫

  W aarschijnlijk is ieder van ons wel eens aan het dagdromen over haar of zijn voorouders.

  Hoe spannend is het niet als blijkt dat er voorouders zijn met boeiende geschiedenissen! Misschien zijn er wel die heldendaden hebben verricht en andere die weer ergens voor zijn veroordeeld?
  Hoe dan ook, het is en blijft spannend om naar onze voorouders op zoek te gaan en de verhalen achter deze naamgenoten te vinden en deze vervolgens vast te leggen voor ons nageslacht.

  Laten we onze krachten bundelen en gezamenlijk die mooie reis dwars door de geschiedenis van de familie Roeleveld maken. Op deze website zijn al wat bijzondere verhalen over de Roelevelden terug te vinden zoals 'De Lilian Drost', 'schipbreuk bij Brimms', 'Martijntje', 'Nederlands-Indië' en 'Coast to Coast'.
  De bedoeling is een overkoepelende plek te creëren met verbindingen naar andere websites, stambomen, bronnen, archieven en publicaties met als centraal onderwerp de naam ROELEVELD.

  Het koppelen van Stambomen:

  Bij een zo'n wijdvertakte stamboom als die van Roeleveld is een groot deel van het stamboomonderzoek vaak al ver voor de introductie van Internet gestart. Daarom is er vermoedelijk veel dubbel werk verricht. Een voorbeeld zijn de websites www.proeleveld.nl en www.famroeleveld.nl die afzonderlijk van elkaar een stamboomonderzoek hebben gedaan en bij generatie V (5) samenkomen en bij dezelfde stamvader uitkomen (generatie I). Dankzij internet kunnen naamgenoten die ver in het verleden vertakt zijn, elkaar makkelijker vinden en eventueel gaan samenwerken. Zo is ook het verhaal over Nederlands-Indië tot stand gekomen.

  Om verschillende stambomen met elkaar te kunnen koppelen is er via deze website een helicopterview beschikbaar (zie uitleg Helicopterview). Deze helicopterview geeft ook de mogelijkheid om in de toekomst met andere Roeleveld stambomen te koppelen.

  Als voorbeeld is hieronder een gemeenschappelijk punt in de stamboom van proeleveld en famroeleveld. Voor beide is de stamvader Abraham Krijns (generatie I) maar bij generatie V splitsen de takken zich op:

  (proeleveld)
  ⇒ Crijn Crijne Roeleveld (Generatie V) ⇒ Ary Crijne Roeleveld (VI)

  (famroel)
  ⇒ Krijn Krijnszn Roeleveld (Generatie V) ⇒ Cornelis Roeleveld (VI)

  Met het klikken op de muis wordt naar de betreffende stamboom gesprongen.

  Schrijfwijze

  De websites 'proeleveld' en 'famroeleveld' hebben onderling regelmatig verschillende schrijfwijze voor de zelfde persoon (zie voorbeeld hierboven Crijn & Krijn). Voorlopig wordt voor de stamboom op de door mij beheerde website (proeleveld) de schrijfwijze nog gehandhaafd daar ik niet kan beoordelen welke schrijfwijze correct is.
  Hier een voorbeeld van de vader van Crijn Crijne (V), ene Crijn Abrahams (GEN IV). Is het nu Crijn of Krijn Abrahams? In de documenten die we hebben gevonden wordt het probleem duidelijk.

  In Doopaantekening 1699

  In Huwelijksaantekening 1722

  In Aantekening begraven 1722

  Er is iets voor te zeggen om de schrijfwijze welke op de doopakte staat aan te houden maar hier moet nog iets meer over onderzocht en nagevraagd worden.

  Wie ben ik.

  Pieter (Peter) Roeleveld ( GENXII, 12a ) zoon van Teunis Cornelis Roeleveld ( GENXI, 11h ) en Johanna Maria Outshoorn. Sinds 2012 hebben mijn vrouw en ik het voorrecht om aan de noord-oostelijke duinrand van Scheveningen te wonen en wij zijn daarbij ook nog eens gezegend met een schitterend uitzicht op een stukje familie historie met de klinkende naam 'het boetveld' of ook wel 'het nettenboetstersveld' genoemd. Op dit veld moet vlak voor onze ogen maar alleen meer dan honderd jaar geleden mijn oma Johanna Cornelia Blok regelmatig als boetster bezig zijn geweest met het repareren (boeten) van vissersnetten.


  Krachtenbundelen en informatie delen

  Wat zijn op dit moment de pramende vragen over de stamboom van Roeleveld:

  • De doopakte van Antoni (generatie II) is al een keer ingezien alleen is er helaas geen kopie van gemaakt. Deze akte geeft ons de naam Abraham Krijns (onze stamvader?) , het is dus interessant om de akte in de archieven terug te vinden, te bestuderen en als bewijs/bron te scannen.
  • Van het leven van onze stamvader, Abraham Krijns, is verder niks in de Haagsche archieven gevonden. Er zijn aanwijzingen dat Abraham Krijns uit Duitsland afkomstig is maar echt bewijs is er niet. Het zal een uitdaging worden om te achterhalen waar Abraham Krijns vandaan komt maar wel een hele interessante reis in het verleden.
  • Had Abraham Krijns een achternaam? Dit was voor 1811 nog niet verplicht maar onze voorouders hadden al vanaf 1640 een achternaam.
  • Er is een Utrechtse tak die teruggaat tot 1525 en in mijn vaders papieren nalatenschap wordt als bron ene Juan Roeleveld genoemd. De stamvader zou Hector Roervelt zijn. Verder worden in de papieren van mijn vader nog vermeldt dat Hector Jacabssoen van Roervelt drie nazaten had; Jacobi, Hendrik en Catharina. Is deze stamboom uitgezocht en waar is het?
  • Komen de Utrechtse tak en de Scheveningse tak ergens samen en zo ja waar?

   Verder blijft er nog:

  • De constante zoektocht naar naamgenoten en indien mogelijk contact met ze op nemen.
  • Het in kaart brengen van de verschillende gemeentelijke, landelijke en kerkelijke archieven waar de naam Roeleveld wel eens in voor kan komen, met daarbij instructies hoe men toegang tot de archieven krijgt en hoe men dan een zoektocht moet aanpakken zodat ook anderen mee kunnen doen aan de zoektocht.
  • Het scannen/kopiëren/fotograferen van de originele brondocumenten.
  • Zorgen en borgen dat alle gegevens voor altijd beschikbaar blijven en voor iedereen is te downloaden (opendata).
  • Heeft u die zelfde interesse in de naam Roeleveld en heeft u dezelfde vragen, misschien kunnen we dan samenwerken? Mijn mail is peter@proeleveld.nl

  Hier de stamvaders van de Scheveningse en Utrechtse tak.