𝔖𝔱𝔯𝔲𝔦𝔫𝔢𝔫
Home

W aarschijnlijk is ieder van ons wel eens aan het dagdromen over haar of zijn voorouders.

Hoe spannend is het niet als blijkt dat er voorouders zijn met een boeiende geschiedenis! Misschien zijn er wel die heldendaden hebben verricht en andere die weer ergens voor zijn veroordeeld?
Hoe dan ook, het is en blijft interessant om naar onze voorouders op zoek te gaan en de verhalen achter deze naamgenoten te vinden en deze vervolgens vast te leggen voor ons nageslacht.

Laten we onze krachten bundelen en gezamenlijk die mooie reis dwars door de geschiedenis van de familie Roeleveld maken. Op deze website zijn al wat bijzondere verhalen over de Roelevelden terug te vinden zoals 'De Lilian Drost', 'schipbreuk bij Brimms', 'Martijntje', 'Nederlands-Indië' en 'Coast to Coast'.
De bedoeling is een overkoepelende plek te creëren met verbindingen naar andere websites, stambomen, bronnen, archieven en publicaties met als centraal onderwerp de naam ROELEVELD.

Bij een zo'n wijdvertakte stamboom als die van Roeleveld is een groot deel van het stamboomonderzoek vaak al ver voor de introductie van Internet gestart. Daarbij is er onvermijdelijk veel dubbel werk verricht. Via deze website hopen we dat naamgenoten die ver in het verleden vertakt zijn ons makkelijker vinden en eventueel ook met ons willen samenwerken.

Het samenwerken kan op verschillende manieren:

 1. Het noemen van elkaars website (directe link) en het delen van informatie (inclusief stamboom gegevens) en via afspraken voorkomen van dubbel uitzoekwerk. Verder heeft iedere tak zijn eigen omgeving.
 2. Het samengaan in een gemeenschapelijke website of als er bij u nog geen website bestaat, het deelnemen aan onze website. Daarbij behoudt ieder zijn eigen stamboombeheer.
 3. De derde vorm is waar tak1 en tak2 voor hebben gekozen. Het hebben en beheren van maar 1 stamboom gegevensverzameling en het publiceren via een gezamenlijke website met de zelfde 'look' en 'like' waarbij er een generieke gedeelte is en elke familietak een eigen stukje kan beheren met actuele familie weetjes.
 4. Op verzoek kan ook een interressant familieverhaal over Roeleveld aan de website toegevoegd worden. Zo is ook het verhaal over Nederlands-Indië tot stand gekomen.
 5. Mocht je nog niks hebben opgestart en het toch leuk vinden om mee te doen dan kan je jezelf opgeven via "De vertakkingen" en "Registreren".

Krachten bundelen en informatie delen

Wat zijn op dit moment de pramende vragen over de stamboom van Roeleveld:

 • Van het leven van onze stamvader, Abraham Krijns, is verder niks in de Haagsche archieven gevonden. Er zijn aanwijzingen dat Abraham Krijns uit Duitsland afkomstig is maar echt bewijs is er niet. Het zal een uitdaging zijn om te achterhalen waar Abraham Krijns vandaan komt maar wel een hele interessante reis in het verleden.
 • Had Abraham Krijns een achternaam? Dit was voor 1811 nog niet verplicht maar onze voorouders hadden al vanaf 1640 een achternaam.
 • Er is een Utrechtse tak die teruggaat tot 1525 en in mijn vaders papieren nalatenschap wordt als bron ene Juan Roeleveld genoemd. De stamvader zou Hector Roervelt zijn. Verder worden in de papieren van mijn vader nog vermeldt dat Hector Jacabssoen van Roervelt drie nazaten had; Jacobi, Hendrik en Catharina. Is deze stamboom uitgezocht en waar is het?
 • Komen de Utrechtse tak en de Scheveningse tak ergens samen en zo ja waar?

  Verder blijft er nog:

 • De constante zoektocht naar naamgenoten en indien mogelijk contact met ze op nemen.
 • Schrijfwijze
  De websites 'proeleveld' en 'famroeleveld' hadden onderling regelmatig verschillende schrijfwijze voor de zelfde persoon (zie voorbeeld hierboven Crijn & Krijn). Voorlopig kunnen we nog niet beoordelen welke schrijfwijze correct is.
  Hier een voorbeeld van de vader van Crijn Crijne (V), ene Crijn Abrahams (GEN IV). Is het nu Crijn of Krijn Abrahams? In de documenten die we hebben gevonden wordt het probleem duidelijk.

  In Doopaantekening 1699

  In Huwelijksaantekening 1722

  In Aantekening begraven 1722

  Er is iets voor te zeggen om de schrijfwijze welke op de doopakte staat aan te houden maar hier moet nog iets meer over onderzocht en nagevraagd worden.

 • Het in kaart brengen van de verschillende gemeentelijke, landelijke en kerkelijke archieven waar de naam Roeleveld wel eens in voor kan komen, met daarbij instructies hoe men toegang tot de archieven krijgt en hoe men dan een zoektocht moet aanpakken zodat ook anderen mee kunnen doen aan de zoektocht.
 • Het scannen/kopiëren/fotograferen van de originele brondocumenten.
 • Zorgen en borgen dat alle gegevens voor altijd beschikbaar blijven en voor iedereen is te downloaden (opendata).

Heeft u die zelfde interesse in de naam Roeleveld en heeft u dezelfde vragen, misschien kunnen we dan samenwerken? Mijn mail is peter@proeleveld.nl of gebruik het registratie formulier.

Hier de stamvaders van de Scheveningse en Utrechtse tak.