𝔅𝔯𝔬𝔫𝔡𝔬𝔠𝔲𝔪𝔢𝔫𝔱𝔢𝔫

Home

H et Haags Gemeentearchief herbergt doop- trouw- of overlijdensregisters(boekwerken) met akten van inwonende vanaf begin 16e eeuw. Vanaf de 18e eeuw is veel digitaal via internet te vinden. Voor een stamboomonderzoek zijn deze akten belangrijke brondocumenten.

Door een groen vlak met datum te activeren wordt de opengeslagen bladzijde van het betreffende register getoond. Op deze bladzijden is de akte zelf via een geel kader uitgelicht. Grijs betekend dat we nog geen kopie van de akte hebben

Kennis delen is voortuitgang

Tak 1 Doopakte Trouwakte Overlijdsakte
Bastiaan
Roeleveld
Pieter
Roeleveld
Pieter
Roeleveld
Krijn Arens
Roeleveld
Ary Krijne
Roeleveld
Krijn Krijnszn
Roeleveld
Krijn Abrahamz
Roeleveld
Abraham Jacobz
Roerevelt
Jacob Abrahamsen Roerevelt
Abraham Krijne Roerevelt

Van Abraham ?Roervelt? (~1610) zelf zijn nog geen aktes gevonden en in de doopakte van Jacob(1640) staat hij niet genoemd, maar wel een doopakte van zijn zoon Anthony (8-feb-1632) waar hij als vader staat opgetekend.

Opmerking:
Bij de oudere aktes is het vaak moeilijk te begrijpen wat er precies staat. In een afgeschermd deel van deze website wordt uitgelegd hoe de akte van Jacob Roervelt (1640) ontcijferd wordt en hoe je vanaf het heden via de doopaktes steeds verder terug in de tijd kan komen (nog in opbouw). Ook wordt uitgelegd hoe je via internet bij deze doopaktes kan komen.
Het afgeschermde deel is te vinden via "De Vertakkingen" en dan "Toegang"